This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Những tập lệnh Run thông dụng


 • Khi bạn quên đường dẫn đến một chương trình cần mở, thì lúc này hộp thoại Run với những tập lệnh thông dụng dưới đây sẽ giúp bạn:
 • appwizcpl : Chạy chương trình Add/Remove Programs
 • Calc : Chạy chương trình máy tính điện tử
 • cfgwiz32 : Cấu hình ISDN
 • Charmap : Mở bảng ký tự đặc biệt
 • Chkdisk : Sửa chữa những tập tin bị hỏng
 • Cleanmgr : Chạy chương trình dọn dẹp ổ đĩa (Disk Cleanup)
 • Clipbrd : Mở cửa sổ Clipboard Viewer
 • Control : Hiển thị Control Panel
 • Cmd : Mở cửa sổ Window Command
 • control mouse : Sử dụng để điều chỉnh đặc tính của chuột
 • dcomcnfg : Chạy ứng dụng Component Services
 • Debug : Khởi động chương trình ngôn ngữ lập trình Assembly
 • Defrag : Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng
 • Drwatson : Tìm kiếm những chương trình bị lỗi
 • Dxdiag : Khởi động tiện ích chuẩn đoán DirectX
 • Explorer : Mở trình duyệt tập tin Windows Explorer
 • Fontview : Xem font chữ đồ hoạ
 • fsmgmtmsc : Sử dụng để mở những thư mục chia sẻ (Shared Folder)
 • firewallcpl : Sử dụng để đặt cấu hình cho tường lửa của Windows
 • ftp : Mở chương trình FTP
 • hdwwizcpl : Sử dụng để chạy chương trình Add Hardware
 • Ipconfig : Hiển thị cấu hình IP của tất cả các card mạng
 • Logoff : Sử dụng để Logoff máy vi tính
 • Mmc : Khởi động chương trình Microsoft Management Console
 • Msconfig : Cấu hình để chỉnh sửa tập tin khởi động
 • Mstsc : Sử dụng để truy cập Remote desktop
 • Mrc : Khởi động tiện ích xoá bỏ những phần mềm gây hại
 • msinfo32 : Mở tiện ích xem thông tin hệ thống của máy vi tính
 • Nbtstat : Hiển thị các kết nối hiện tại đang sử dụng NetBIOS thông qua giao thức TCP/IP
 • Netstat : Hiển thị tất cả những kích hoạt kết nối mạng
 • Nslookup : Quay lại máy chủ DNS cục bộ
 • Osk : Sử dụng để truy cập bàn phím ảo trên màn hình
 • perfmonmsc : Sử dụng để cấu hình sự thực thi của máy vi tính
 • Ping : Gửi dữ liệu tới host/IP
 • powercfgcpl : Sử dụng để cấu hình cho tuỳ chọn nguồn cấp năng lượng (điện)
 • regedit : Chỉnh sửa Registry
 • Regwiz : Đăng ký
 • sfc /scannow : Kiểm tra tập tin hệ thống
 • sndrec32 : Mở chương trình ghi âm
 • Shutdown : Sử dụng để tắt máy vi tính
 • Spider : Sử dụng để mở trò chơi Spider Solitare
 • sfc/scannow : Sử dụng để khởi động tiện ích kiểm tra tập tin hệ thống
 • sndvol32 : Mở bảng điều chỉnh âm lượng
 • sysedit : Chỉnh sửa tập tin khởi động
 • taskmgr : Mở bảng chương trình quản lý tác vụ
 • telephoncpl : Sử dụng để cấu hình những tuỳ chọn của Modem
 • telnet : Chạy chương trình Telnet
 • Winchat : Sử dụng để chat với Microsoft
 • Wmplayer : Sử dụng để chạy chương trình Windows Media Player
 • Wab : Sử dụng để mở cửa sổ Address Book
 • winWord : Sử dụng để mở chương trình Microsoft Word
 • Winipcfg : Hiển thị cấu hình IP
 • Winver : Sử dụng để kiểm tra phiên bản của HĐH đang sử dụng
 • Wupdmgr : Liên kết tới website cập nhật của Microsoft
 • Write : Sử dụng để mở WordPad


Những tập lệnh Run thông dụng


 • Khi bạn quên đường dẫn đến một chương trình cần mở, thì lúc này hộp thoại Run với những tập lệnh thông dụng dưới đây sẽ giúp bạn:
 • appwizcpl : Chạy chương trình Add/Remove Programs
 • Calc : Chạy chương trình máy tính điện tử
 • cfgwiz32 : Cấu hình ISDN
 • Charmap : Mở bảng ký tự đặc biệt
 • Chkdisk : Sửa chữa những tập tin bị hỏng
 • Cleanmgr : Chạy chương trình dọn dẹp ổ đĩa (Disk Cleanup)
 • Clipbrd : Mở cửa sổ Clipboard Viewer
 • Control : Hiển thị Control Panel
 • Cmd : Mở cửa sổ Window Command
 • control mouse : Sử dụng để điều chỉnh đặc tính của chuột
 • dcomcnfg : Chạy ứng dụng Component Services
 • Debug : Khởi động chương trình ngôn ngữ lập trình Assembly
 • Defrag : Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng
 • Drwatson : Tìm kiếm những chương trình bị lỗi
 • Dxdiag : Khởi động tiện ích chuẩn đoán DirectX
 • Explorer : Mở trình duyệt tập tin Windows Explorer
 • Fontview : Xem font chữ đồ hoạ
 • fsmgmtmsc : Sử dụng để mở những thư mục chia sẻ (Shared Folder)
 • firewallcpl : Sử dụng để đặt cấu hình cho tường lửa của Windows
 • ftp : Mở chương trình FTP
 • hdwwizcpl : Sử dụng để chạy chương trình Add Hardware
 • Ipconfig : Hiển thị cấu hình IP của tất cả các card mạng
 • Logoff : Sử dụng để Logoff máy vi tính
 • Mmc : Khởi động chương trình Microsoft Management Console
 • Msconfig : Cấu hình để chỉnh sửa tập tin khởi động
 • Mstsc : Sử dụng để truy cập Remote desktop
 • Mrc : Khởi động tiện ích xoá bỏ những phần mềm gây hại
 • msinfo32 : Mở tiện ích xem thông tin hệ thống của máy vi tính
 • Nbtstat : Hiển thị các kết nối hiện tại đang sử dụng NetBIOS thông qua giao thức TCP/IP
 • Netstat : Hiển thị tất cả những kích hoạt kết nối mạng
 • Nslookup : Quay lại máy chủ DNS cục bộ
 • Osk : Sử dụng để truy cập bàn phím ảo trên màn hình
 • perfmonmsc : Sử dụng để cấu hình sự thực thi của máy vi tính
 • Ping : Gửi dữ liệu tới host/IP
 • powercfgcpl : Sử dụng để cấu hình cho tuỳ chọn nguồn cấp năng lượng (điện)
 • regedit : Chỉnh sửa Registry
 • Regwiz : Đăng ký
 • sfc /scannow : Kiểm tra tập tin hệ thống
 • sndrec32 : Mở chương trình ghi âm
 • Shutdown : Sử dụng để tắt máy vi tính
 • Spider : Sử dụng để mở trò chơi Spider Solitare
 • sfc/scannow : Sử dụng để khởi động tiện ích kiểm tra tập tin hệ thống
 • sndvol32 : Mở bảng điều chỉnh âm lượng
 • sysedit : Chỉnh sửa tập tin khởi động
 • taskmgr : Mở bảng chương trình quản lý tác vụ
 • telephoncpl : Sử dụng để cấu hình những tuỳ chọn của Modem
 • telnet : Chạy chương trình Telnet
 • Winchat : Sử dụng để chat với Microsoft
 • Wmplayer : Sử dụng để chạy chương trình Windows Media Player
 • Wab : Sử dụng để mở cửa sổ Address Book
 • winWord : Sử dụng để mở chương trình Microsoft Word
 • Winipcfg : Hiển thị cấu hình IP
 • Winver : Sử dụng để kiểm tra phiên bản của HĐH đang sử dụng
 • Wupdmgr : Liên kết tới website cập nhật của Microsoft
 • Write : Sử dụng để mở WordPad