This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Xóa Attribution (Nguồn cấp) trong Blogger.Com

Làm sao để xóa được phần nguồn cấp trong blog của bạn ở Blogspot?

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn.
Cái Attribution trong blog của bạn nó có dạng thế này:
Để xóa được cái Gadget này khỏi giao diện các bạn làm theo bước sau:
Bước 1 : Vào phần Design -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Tải bản backup nhằm đề phòng các bạn sửa sai.
Bước 3 : Tìm đoạn mã sau:
<!– outside of the include in order to lock Attribution widget –>
<!–<b:section id=”footer-3″ showaddelement=”no”>
<b:widget id=”Attribution1″ locked=”false” title=”" type=”Attribution”>
<b:includable id=”main”>
<div style=”text-align: center;”>
<b:if cond=”data:attribution != “”">
<data:attribution>
</data:attribution>
</b:if></div>
<b:include name=”quickedit”>
</b:include></b:includable></b:widget></b:section>
Thường thì widget này bắt đầu với đoạn code màu đỏ.
Bước 4 : Các bạn xóa đoạn code trên đi. Với một vài template khác nhau thì sẽ có độ dài ngắn khác nhau. các bạn chỉ cần tìm từ
<!– outside of the include in order to lock Attribution widget –>
Đến
</b:widget></b:section>
Và xóa đoạn đó đi.
Bước 5: Lưu lại
Bước 6:
Bạn sẽ nhìn thấy 1 dòng cảnh báo giống hình dưới:
Warning: Your Template does not include the following widgets:
  • Attribution 1
Hãy chọn vào Xóa Widgets
Bước 7: Lưu lại và xem thành quả.
Chúc các bạn thành công

Xóa Attribution (Nguồn cấp) trong Blogger.Com

Làm sao để xóa được phần nguồn cấp trong blog của bạn ở Blogspot?

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn.
Cái Attribution trong blog của bạn nó có dạng thế này:
Để xóa được cái Gadget này khỏi giao diện các bạn làm theo bước sau:
Bước 1 : Vào phần Design -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Tải bản backup nhằm đề phòng các bạn sửa sai.
Bước 3 : Tìm đoạn mã sau:
<!– outside of the include in order to lock Attribution widget –>
<!–<b:section id=”footer-3″ showaddelement=”no”>
<b:widget id=”Attribution1″ locked=”false” title=”" type=”Attribution”>
<b:includable id=”main”>
<div style=”text-align: center;”>
<b:if cond=”data:attribution != “”">
<data:attribution>
</data:attribution>
</b:if></div>
<b:include name=”quickedit”>
</b:include></b:includable></b:widget></b:section>
Thường thì widget này bắt đầu với đoạn code màu đỏ.
Bước 4 : Các bạn xóa đoạn code trên đi. Với một vài template khác nhau thì sẽ có độ dài ngắn khác nhau. các bạn chỉ cần tìm từ
<!– outside of the include in order to lock Attribution widget –>
Đến
</b:widget></b:section>
Và xóa đoạn đó đi.
Bước 5: Lưu lại
Bước 6:
Bạn sẽ nhìn thấy 1 dòng cảnh báo giống hình dưới:
Warning: Your Template does not include the following widgets:
  • Attribution 1
Hãy chọn vào Xóa Widgets
Bước 7: Lưu lại và xem thành quả.
Chúc các bạn thành công

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Ẩn bài viết ở trang chủ

Thực ra việc ẩn bài viết ở trang chủ ta phải dùng một thủ thuật khác với thủ thuật ẩn widget, nếu dùng thủ thuật ẩn widget thì bài viết không được ẩn hoàn toàn. Vì thế mình sẽ dùng CSS kết hợp lệnh<b:if> để ẩn nó.


Đây là thủ thuật đơn giả nên mình sẽ không post hình minh họa kết quả.
Trước tiên thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog", thông thường nó đều có id là "Blog1". (xem trong code template (mở rộng mẫu tiện ích))

Xem hình họa :


Sau khi xác định đc id này, ta thực hiện các bước sau:
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đoạn code bên dưới vào sau dòng code ]]></b:skin>

<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}

</b:if>
</style>

4. save template.

Chúc các bạn thành công.

Ẩn bài viết ở trang chủ

Thực ra việc ẩn bài viết ở trang chủ ta phải dùng một thủ thuật khác với thủ thuật ẩn widget, nếu dùng thủ thuật ẩn widget thì bài viết không được ẩn hoàn toàn. Vì thế mình sẽ dùng CSS kết hợp lệnh<b:if> để ẩn nó.


Đây là thủ thuật đơn giả nên mình sẽ không post hình minh họa kết quả.
Trước tiên thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog", thông thường nó đều có id là "Blog1". (xem trong code template (mở rộng mẫu tiện ích))

Xem hình họa :


Sau khi xác định đc id này, ta thực hiện các bước sau:
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đoạn code bên dưới vào sau dòng code ]]></b:skin>

<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}

</b:if>
</style>

4. save template.

Chúc các bạn thành công.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Hiển thị bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang cho blogspot


Có nhiều kiểu tiện ích Bài viết mới nhất với những kiểu dáng và đặc điểm riêng biệt. Hôm nay chiase-vanthuc xin giới thiệu một kiểu tiện ích Bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang (Horizontal Marquee Recent Posts Widget) rất hữu ích cho blogspot. Tiện ích này hiển thị những bài viết mới nhất cho blogspot với kiểu trình chiếu chạy ngang, với đặc trưng tiết kiệm không gian web là một ưu điểm có thể nhìn thấy dễ dàng so với các kiểu tiện ích cùng loại.
DEMO tại blog này
ảnh minh họa


Đăng nhập Blogger  ==> thêm  tiện ích HTML/Javascript 
coppy đoạn code bên dưới và dán vào HTML/JAVASCRIPT 
save lại là ok.

CODE
<style type="text/css">
.feedmarquee a:link{
font-size: 11px;
text-decoration: none;
color:#fff;
}
.feedmarquee {
font-size: 12px;
color:#FEE405;
position:absolute;
background: #C0C0C0;
padding:2px;
width: 640px;
}
</style>
<script src="http://hacodeproject.googlecode.com/files/recentpostsscrollerha.js" type="text/javascript"></script>
<div class="feedmarquee">
<script type="text/javascript">
var nMaxPosts = 20;
var sBulletChar="-" ;
var nWidth;
var nScrollDelay = 155;
var sDirection="left";
var sOpenLinkLocation="p";
</script>
<script src="http://chiase-vanthuc.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=RecentPostsScrollerha" type="text/javascript"> </script>
</div>

Trong đoạn code trên, 
bạn có thể điều chỉnh chiều rộng bố trí tiện ích tại tham số width: 640px, điều chỉnh số bài
viết tối đa được trình chiếu tại tham số var nMaxPosts = 20 đồng thời cần 
thay chiase-vanthuc bằng tên blogspot 
của bạn.
chúc các bạn thành công!

Hiển thị bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang cho blogspot


Có nhiều kiểu tiện ích Bài viết mới nhất với những kiểu dáng và đặc điểm riêng biệt. Hôm nay chiase-vanthuc xin giới thiệu một kiểu tiện ích Bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang (Horizontal Marquee Recent Posts Widget) rất hữu ích cho blogspot. Tiện ích này hiển thị những bài viết mới nhất cho blogspot với kiểu trình chiếu chạy ngang, với đặc trưng tiết kiệm không gian web là một ưu điểm có thể nhìn thấy dễ dàng so với các kiểu tiện ích cùng loại.
DEMO tại blog này
ảnh minh họa


Đăng nhập Blogger  ==> thêm  tiện ích HTML/Javascript 
coppy đoạn code bên dưới và dán vào HTML/JAVASCRIPT 
save lại là ok.

CODE
<style type="text/css">
.feedmarquee a:link{
font-size: 11px;
text-decoration: none;
color:#fff;
}
.feedmarquee {
font-size: 12px;
color:#FEE405;
position:absolute;
background: #C0C0C0;
padding:2px;
width: 640px;
}
</style>
<script src="http://hacodeproject.googlecode.com/files/recentpostsscrollerha.js" type="text/javascript"></script>
<div class="feedmarquee">
<script type="text/javascript">
var nMaxPosts = 20;
var sBulletChar="-" ;
var nWidth;
var nScrollDelay = 155;
var sDirection="left";
var sOpenLinkLocation="p";
</script>
<script src="http://chiase-vanthuc.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=RecentPostsScrollerha" type="text/javascript"> </script>
</div>

Trong đoạn code trên, 
bạn có thể điều chỉnh chiều rộng bố trí tiện ích tại tham số width: 640px, điều chỉnh số bài
viết tối đa được trình chiếu tại tham số var nMaxPosts = 20 đồng thời cần 
thay chiase-vanthuc bằng tên blogspot 
của bạn.
chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

cắt chi tiết thừa trên ảnh chuyên nghiệp

Đôi khi các bức ảnh chụp lại xuất hiện những chi tiết thừa không mong đợi hoặc bạn tìm được một hình ảnh từ Internet nhưng kèm theo đó là logo hay dòng chữ khiến cho bức ảnh mất đi giá trị. Inpaint Standalone sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn.


Để loại bỏ các chi tiết thừa và không mong muốn trên hình ảnh, bạn có thể sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh cao cấp như Photoshop. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng để sử dụng phần mềm phức tạp như Photoshop. Để nhanh chóng và đơn giản hơn, bạn có thể nhờ đến Inpaint.

Inpaint là phần mềm cho phép người dùng khoanh vùng những đối tượng không mong muốn có trên hình ảnh, rồi phần mềm sẽ sử dụng các thuật toán xử lý ảnh để loại bỏ các đối tượng đó. Sau đó nó sẽ dựng lại hình ảnh nguyên gốc như đối tượng đó chưa hề tồn tại.


Click the image to open in full size.


Hướng dẫn sử dụng:

Để mở file và bắt đầu, bạn nhấn vào nút trên góc trái cửa sổ chương trình, chọn Open và tìm đến hình ảnh cần chỉnh sửa.


Click the image to open in full size.


Hình ảnh nguyên mẫu sẽ được hiển thị. Nếu hình ảnh gốc quá lớn, bạn có thể nhấn Zoom Out để thu nhỏ hình ảnh lại cho vừa với khung giao diện Inpaint.

Ở hình ảnh được sử dụng làm ví dụ dưới đây, có một chi tiết không cần thiết bị chèn vào bức ảnh (chi tiết có khoanh đỏ). Bài viết sẽ hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm để loại bỏ chi tiết thừa này.


Click the image to open in full size.


Inpaint cung cấp 2 chế độ để người dùng có thể khoanh vùng các chi tiết thừa trên hình ảnh:

- Rectangle: cho phép nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng, chi tiết không cần thiết trên hình ảnh. Để sử dụng chế độ khoanh vùng này, bạn nhấn vào nút Rectangle trên menu (có biểu tượng hình vuông).

Chế độ này cho phép khoanh vùng các đối tượng đơn giản trên hình. Sau khi chọn chế độ Rectangle, bạn sử dụng chuột để kéo và đánh dấu đối tượng cần loại bỏ


Click the image to open in full size.


- Với các chi tiết phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng chế độ Polygon để đánh dấu vào khoanh vùng. Sau khi chọn chế độ này, bạn nhấn từng điểm để đánh dấu khoanh vùng đối tượng cần loại bỏ. Nút đánh dấu đầu tiên có màu đỏ, và vùng đánh dấu sẽ kết thúc khi điểm đánh dấu cuối cùng trùng với điểm đánh dấu đầu tiên.

Lưu ý: trong quá trình đang khoanh vùng, nếu chọn nhầm một vị trí, bạn có thể kích chuột phải để tiến hành đánh dấu chọn vùng lại từ đầu.


Click the image to open in full size.


Lưu Ý: bạn không nhất thiết phải khoanh vùng chính xác theo viền đối tượng, chỉ khoanh vùng sao cho gói gọn đối tượng vào bên trong khu vực đánh dấu.

Sau khi đã hoàn tất quá trình khoanh vùng để đánh dấu đối tượng cần loại bỏ, bạn nhấn nút Run trên menu, chờ trong giây lát để quá trình xử lý ảnh diễn ra. Quá trình xử lý dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp của đối tượng cần loại bỏ và độ phức tạp màu sắc cũng như độ lớn của ảnh.

Sau khi quá trình xử lý ảnh hoàn thành, chi tiết bị đánh dấu sẽ bị loại bỏ một cách gần như là hoàn hảo. Nếu kết quả không được như bạn mong muốn, bạn có thể nhấn nút Undo để khoanh vùng lại chi tiết và tiến hành xử lý lại hình ảnh.


Click the image to open in full size.


Lưu ảnh kết quả sau khi xử lý:

Như trên đã đề cập, phiên bản thử nghiệm của Inpaint chỉ cho phép xử lý mà không cho phép người dùng lưu lại kết quả. Tuy nhiên, người dùng có thể chụp lại màn hình chứa hình ảnh đã xử lý để cắt nó ra và lưu thành một hình ảnh hoàn chỉnh.

Nếu bạn chưa biết cách chụp ảnh màn hình, tiến hành theo các bước sau:

- Mở rộng cửa sổ Inpaint và thu nhỏ hình ảnh kết quả sao cho vừa với khung của màn hình. Kích chuột phải lên hình ảnh trên Inpaint để bỏ đi các nút đánh dấu để khoanh vùng ở trên.

- Nhấm phím PrintScreen (đối với bàn phím thường) hoặc phím Prt Sc (đối với bàn phím laptop) (nằm bên phải phím F12 trên bàn phím). Điều này có tác dụng “chụp” lại màn hình hiện tại.

Lưu ý: bạn phải chụp làm sao để màn hình hiện tại có cả cửa sổ của phần mềm Inpaint và hình ảnh đã xử lý ở trên.

- Mở chương trình Paint của Windows. Trên cửa sổ Paint, nhấn tổ hợp phím Ctrl - V để dán hình ảnh màn hình vừa chụp được ở trên.

- Chọn mục Select ở menu bên trái của chương trình Paint.


Click the image to open in full size.


- Dùng chuột kéo để chọn hình ảnh đã được xử lý bởi phần mềm Inpaint được chụp lại từ màn hình desktop, kích chuột phải rồi chọn Copy to…


Click the image to open in full size.


- Cuối cùng, chọn vị trí lưu file và đặt tên cho hình ảnh mới.

Như vậy, bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản thử nghiệm của Inpaint, nhưng vẫn lưu giữ lại được hình ảnh do phần mềm xử lý.

Một số hình ảnh mình họa khả năng xử lý của Inpaint:


Click the image to open in full size.

Trước…


Click the image to open in full size.

… và sau khi xử lý.


Click the image to open in full size.

Trước…


Click the image to open in full size.

… và sau khi được xử lý.

Download tại đây:

http://www.mediafire.com/?j2yotymmhgw

cắt chi tiết thừa trên ảnh chuyên nghiệp

Đôi khi các bức ảnh chụp lại xuất hiện những chi tiết thừa không mong đợi hoặc bạn tìm được một hình ảnh từ Internet nhưng kèm theo đó là logo hay dòng chữ khiến cho bức ảnh mất đi giá trị. Inpaint Standalone sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn.


Để loại bỏ các chi tiết thừa và không mong muốn trên hình ảnh, bạn có thể sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh cao cấp như Photoshop. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng để sử dụng phần mềm phức tạp như Photoshop. Để nhanh chóng và đơn giản hơn, bạn có thể nhờ đến Inpaint.

Inpaint là phần mềm cho phép người dùng khoanh vùng những đối tượng không mong muốn có trên hình ảnh, rồi phần mềm sẽ sử dụng các thuật toán xử lý ảnh để loại bỏ các đối tượng đó. Sau đó nó sẽ dựng lại hình ảnh nguyên gốc như đối tượng đó chưa hề tồn tại.


Click the image to open in full size.


Hướng dẫn sử dụng:

Để mở file và bắt đầu, bạn nhấn vào nút trên góc trái cửa sổ chương trình, chọn Open và tìm đến hình ảnh cần chỉnh sửa.


Click the image to open in full size.


Hình ảnh nguyên mẫu sẽ được hiển thị. Nếu hình ảnh gốc quá lớn, bạn có thể nhấn Zoom Out để thu nhỏ hình ảnh lại cho vừa với khung giao diện Inpaint.

Ở hình ảnh được sử dụng làm ví dụ dưới đây, có một chi tiết không cần thiết bị chèn vào bức ảnh (chi tiết có khoanh đỏ). Bài viết sẽ hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm để loại bỏ chi tiết thừa này.


Click the image to open in full size.


Inpaint cung cấp 2 chế độ để người dùng có thể khoanh vùng các chi tiết thừa trên hình ảnh:

- Rectangle: cho phép nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng, chi tiết không cần thiết trên hình ảnh. Để sử dụng chế độ khoanh vùng này, bạn nhấn vào nút Rectangle trên menu (có biểu tượng hình vuông).

Chế độ này cho phép khoanh vùng các đối tượng đơn giản trên hình. Sau khi chọn chế độ Rectangle, bạn sử dụng chuột để kéo và đánh dấu đối tượng cần loại bỏ


Click the image to open in full size.


- Với các chi tiết phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng chế độ Polygon để đánh dấu vào khoanh vùng. Sau khi chọn chế độ này, bạn nhấn từng điểm để đánh dấu khoanh vùng đối tượng cần loại bỏ. Nút đánh dấu đầu tiên có màu đỏ, và vùng đánh dấu sẽ kết thúc khi điểm đánh dấu cuối cùng trùng với điểm đánh dấu đầu tiên.

Lưu ý: trong quá trình đang khoanh vùng, nếu chọn nhầm một vị trí, bạn có thể kích chuột phải để tiến hành đánh dấu chọn vùng lại từ đầu.


Click the image to open in full size.


Lưu Ý: bạn không nhất thiết phải khoanh vùng chính xác theo viền đối tượng, chỉ khoanh vùng sao cho gói gọn đối tượng vào bên trong khu vực đánh dấu.

Sau khi đã hoàn tất quá trình khoanh vùng để đánh dấu đối tượng cần loại bỏ, bạn nhấn nút Run trên menu, chờ trong giây lát để quá trình xử lý ảnh diễn ra. Quá trình xử lý dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp của đối tượng cần loại bỏ và độ phức tạp màu sắc cũng như độ lớn của ảnh.

Sau khi quá trình xử lý ảnh hoàn thành, chi tiết bị đánh dấu sẽ bị loại bỏ một cách gần như là hoàn hảo. Nếu kết quả không được như bạn mong muốn, bạn có thể nhấn nút Undo để khoanh vùng lại chi tiết và tiến hành xử lý lại hình ảnh.


Click the image to open in full size.


Lưu ảnh kết quả sau khi xử lý:

Như trên đã đề cập, phiên bản thử nghiệm của Inpaint chỉ cho phép xử lý mà không cho phép người dùng lưu lại kết quả. Tuy nhiên, người dùng có thể chụp lại màn hình chứa hình ảnh đã xử lý để cắt nó ra và lưu thành một hình ảnh hoàn chỉnh.

Nếu bạn chưa biết cách chụp ảnh màn hình, tiến hành theo các bước sau:

- Mở rộng cửa sổ Inpaint và thu nhỏ hình ảnh kết quả sao cho vừa với khung của màn hình. Kích chuột phải lên hình ảnh trên Inpaint để bỏ đi các nút đánh dấu để khoanh vùng ở trên.

- Nhấm phím PrintScreen (đối với bàn phím thường) hoặc phím Prt Sc (đối với bàn phím laptop) (nằm bên phải phím F12 trên bàn phím). Điều này có tác dụng “chụp” lại màn hình hiện tại.

Lưu ý: bạn phải chụp làm sao để màn hình hiện tại có cả cửa sổ của phần mềm Inpaint và hình ảnh đã xử lý ở trên.

- Mở chương trình Paint của Windows. Trên cửa sổ Paint, nhấn tổ hợp phím Ctrl - V để dán hình ảnh màn hình vừa chụp được ở trên.

- Chọn mục Select ở menu bên trái của chương trình Paint.


Click the image to open in full size.


- Dùng chuột kéo để chọn hình ảnh đã được xử lý bởi phần mềm Inpaint được chụp lại từ màn hình desktop, kích chuột phải rồi chọn Copy to…


Click the image to open in full size.


- Cuối cùng, chọn vị trí lưu file và đặt tên cho hình ảnh mới.

Như vậy, bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản thử nghiệm của Inpaint, nhưng vẫn lưu giữ lại được hình ảnh do phần mềm xử lý.

Một số hình ảnh mình họa khả năng xử lý của Inpaint:


Click the image to open in full size.

Trước…


Click the image to open in full size.

… và sau khi xử lý.


Click the image to open in full size.

Trước…


Click the image to open in full size.

… và sau khi được xử lý.

Download tại đây:

http://www.mediafire.com/?j2yotymmhgw

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

co dephan trang

<style>
.showpageArea {font-size: 11px; width:500px;background: url() no-repeat left top; padding: 10px; color:#003366;text-align:center;
}
.showpageArea a {
color:#0F0;
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {

text-decoration:none;
color:#0F0; border:1px solid #FFF;
margin:0 10px;
padding:0 5px 0 8px;
}
.showpageNum a:hover {
color:#1247e7; border:1px solid #0071A5;
background-color:#FFF;
}
.showpagePoint {
color:#1247e7;
margin:0 8px 0 4px;
}
.showpage a {
text-decoration:none;
color:#FFF;
padding:0 2px 0 4px;
}
.showpage a:hover {
color:#1247e7;
text-decoration:underline;
} .showpageNum a:link,.showpage a:link {
text-decoration:none;
color:#1247e7;
}
</style>


<script type="text/javascript">

function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href;
var htmlMap = new Array();
var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

var pageCount=1;
var displayPageNum=2;
var firstPageWord = 'Đầu tiên';
var endPageWord = 'Cuối cùng';
var upPageWord ='Trở lại';
var downPageWord ='Tiếp theo';


var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
var title = post.title.$t;
if(isLablePage){
if(title!=''){
if(post.category){
for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
}
}//end if(post.category){

itemCount++;
}

}else{
if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
if(isLablePage){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';
}else{
if(p==0){
if(isLablePage){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
}
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = '<span class="showpage"></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea"><span  class="showpage"> Tổng Cộng : '+(postNum-1)+': </span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;

}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';

if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}
}

}
</script>

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>