This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Những lời chúc 8-3 hay nhất, ý nghĩa nhấtNhững lời chúc 8-3 hay nhất, ý nghĩa nhấtTổng hợp các chuyên đề tích phân và ứng dụng

Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Bài tập+Lý thuyết): http://www.mediafire.com/?emm4fzdmowy

Chuyên đề tích phân của Trần Sĩ Tùng: http://www.mediafire.com/?ywm4ywhzk4i

Chuyên đề tích phân của Nguyễn Duy Khôi: http://www.mediafire.com/?mlyezmcvwin

Bài giảng tích phân của Phạm Kim Chung: http://www.mediafire.com/?lykgyzngy2j

Tích phân hàm hữu tỷ của Trần Phương: http://www.mediafire.com/?mznmhmlfnjw

Các bài toán tích phân qua các kì thi Đại học: http://www.mediafire.com/?rzzmxmyn5jj


Bài tập về tích phân dành cho dạy kèm và luyện thi: http://www.mediafire.com/?2ykntlzmnnnhttp://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Chuyên đề Bất đẳng thức Tích phân của Nguyễn Phú Khánh: http://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Nguồn : vnmath.com 
 

Tổng hợp các chuyên đề tích phân và ứng dụng

Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Bài tập+Lý thuyết): http://www.mediafire.com/?emm4fzdmowy

Chuyên đề tích phân của Trần Sĩ Tùng: http://www.mediafire.com/?ywm4ywhzk4i

Chuyên đề tích phân của Nguyễn Duy Khôi: http://www.mediafire.com/?mlyezmcvwin

Bài giảng tích phân của Phạm Kim Chung: http://www.mediafire.com/?lykgyzngy2j

Tích phân hàm hữu tỷ của Trần Phương: http://www.mediafire.com/?mznmhmlfnjw

Các bài toán tích phân qua các kì thi Đại học: http://www.mediafire.com/?rzzmxmyn5jj


Bài tập về tích phân dành cho dạy kèm và luyện thi: http://www.mediafire.com/?2ykntlzmnnnhttp://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Chuyên đề Bất đẳng thức Tích phân của Nguyễn Phú Khánh: http://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Nguồn : vnmath.com 
 

Video luyện thi đại học phát trên trang HTV4

Do các file dữ liệu quá lớn, đôi khi server bị quá tải, không thể xem hoặc download được, hãy chọn xem vào một thời gian khác)
OTDH 2009 - TOÁN HỌC -
BÀI 01+02 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 03+04 - NGUYÊN HÀM
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 05+06

OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 07+08
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 09+10

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 11+12 - TÍCH PHÂN VÀ PHÉP ĐỔI BIẾN SỐ
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 13+14

OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 15+16
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 17+18
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 19+20

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 21+22
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 23+24
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 25+26
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 27+28

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 29+30
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 31+32

OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 77+78
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 81+82
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 83+84

Trang nguồn của các video trên trang HTV4.VN

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2737

Video luyện thi đại học phát trên trang HTV4

Do các file dữ liệu quá lớn, đôi khi server bị quá tải, không thể xem hoặc download được, hãy chọn xem vào một thời gian khác)
OTDH 2009 - TOÁN HỌC -
BÀI 01+02 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 03+04 - NGUYÊN HÀM
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 05+06

OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 07+08
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 09+10

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 11+12 - TÍCH PHÂN VÀ PHÉP ĐỔI BIẾN SỐ
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 13+14

OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 15+16
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 17+18
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 19+20

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 21+22
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 23+24
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 25+26
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 27+28

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 29+30
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 31+32

OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 77+78
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 81+82
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 83+84

Trang nguồn của các video trên trang HTV4.VN

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2737

Tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán


Phần 1: Khảo sát hàm bậc 3 : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 2: Hàm hữu tỉ : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 3: Hàm bậc 4 TẢI TÀI LIỆU 

Phần 4: Hình học giải tích: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 5: Lượng giác: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 6: Phương trình lượng giác cơ bản: TẢI TÀI LIỆU 

Phần 7: Phương trình bậc 2 với các hàm số lượng giác TẢI TÀI LIỆU 
Phần 8: Phương trình bậc nhất theo sin và cosin: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 9: Phương trình đối xứng theo sinx, cosx: TẢI TÀI LIỆU 

Phương trình đẳng cấp: TẢI TÀI LIỆU

Phần 10: Phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 11: Phương trình lượng giác không mẫu mực: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 12: Hệ phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 13: Hệ thức lượng trong tam giác: TẢI TÀI LIỆU 
phần 14: Nhận dạng tam giác: TẢI TÀI LIỆU 

Qui tắc cơ bản của phép đếm: TẢI TÀI LIỆU 
Hoán vị: TẢI TÀI LIỆU 
Chỉnh hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Tổ hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Nhị thức Newton (phần 1): TẢI TÀI LIỆU
Nhị thức Newton (phần 2): TẢI TÀI LIỆU 

Trang nguồn: www.tuoitre.com.vn 

Tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán


Phần 1: Khảo sát hàm bậc 3 : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 2: Hàm hữu tỉ : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 3: Hàm bậc 4 TẢI TÀI LIỆU 

Phần 4: Hình học giải tích: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 5: Lượng giác: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 6: Phương trình lượng giác cơ bản: TẢI TÀI LIỆU 

Phần 7: Phương trình bậc 2 với các hàm số lượng giác TẢI TÀI LIỆU 
Phần 8: Phương trình bậc nhất theo sin và cosin: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 9: Phương trình đối xứng theo sinx, cosx: TẢI TÀI LIỆU 

Phương trình đẳng cấp: TẢI TÀI LIỆU

Phần 10: Phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 11: Phương trình lượng giác không mẫu mực: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 12: Hệ phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 13: Hệ thức lượng trong tam giác: TẢI TÀI LIỆU 
phần 14: Nhận dạng tam giác: TẢI TÀI LIỆU 

Qui tắc cơ bản của phép đếm: TẢI TÀI LIỆU 
Hoán vị: TẢI TÀI LIỆU 
Chỉnh hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Tổ hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Nhị thức Newton (phần 1): TẢI TÀI LIỆU
Nhị thức Newton (phần 2): TẢI TÀI LIỆU 

Trang nguồn: www.tuoitre.com.vn