Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

1 nhận xét:

Bách nói...

Đúng là đề khó, chắc được 7đ thôi :(
Các bạn thi tốt chứ?